บทความ

รวมพลังประชาชน คัดค้านกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน


แถลงการณ์กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย
รวมพลังประชาชน คัดค้านกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชน

การแสดงความคิดเห็นและการรวมกลุ่มของประชาชน เป็นสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยเป็นหลักประกันการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง แต่ทว่าในรอบ 8 ปี ที่ผ่านมา รัฐเผด็จการประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ออกกฎหมายในการปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็น และการรวมกลุ่มของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นการขยายพรก.ฉุกเฉินออกไปโดยไม่มีกำหนด การใช้มาตรา 112 ปิดกั้นการแสดงความคิดเห็น การใช้พรบ.การชุมนุมสาธารณะ ควบคุมการชุมนุม กระทั่งเมื่อเดือนมีนาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้ออกกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนหรือร่างพรบ.องค์กรไม่แสวงหากำไร ( NPO Bill ) เป็นการปราบปรามและควบคุมกลุ่ม องค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น มูลนิธิ สมาคม กลุ่มคณะบุคคล ฯลฯ ให้ต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้รัฐเข้ามาแทรกแซงได้ง่ายและห้ามกระทำการอันกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รัฐมีอำนาจสั่งปิดหรือให้ระงับการดำเนินกิจกรรมขององค์กรต่างๆเหล่านี้ได้ ซึ่งจะทำให้รัฐมีอำนาจแทรกแซง ควบคุม  และทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนได้ง่าย กฎหมายนี้จะทำให้องค์กรภาคประชาสังคม หรือ NGOs ตกอยู่ในสภาพเป็นองค์กรบริวารของรัฐบาล

องค์กรภาคประชาสังคม เป็นองค์กรอิสระที่ไม่ใช่อยู่ภายใต้การควบคุมรัฐบาล ได้มีบทบาทสำคัญต่อการคัดค้านโครงการของรัฐที่ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายวิถีชีวิตชาวบ้าน ปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในด้านต่าง หากกฎหมายนี้ออกมาบังคับใช้ย่อมทำให้องค์กรภาคประชาสังคมขาดความอิสระ อ่อนแอ กลายเป็นองค์กรร่างทรงของรัฐ เพื่อรักษาอำนาจรัฐเผด็จการที่ปล้นบ้านกินเมืองมาหลายสิบปีแล้ว  

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยขอคัดค้านกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนหรือร่างพรบ.องค์กรไม่แสวงหากำไร ( NPO Bill )  จึงขอเชิญชวนคนเสื้อแดง ราษฎร สหภาพแรงงาน นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ ผู้รักชาติ รักประชาธิปไตย เข้าร่วมการชุมนุมปักหลักหน้าสำนักงานสหประชาชาติ สะพานมัฆวาน และการชุมนุมใหญ่ หน้าทำเนียบรัฐบาลวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

กลุ่ม 24 มิถุนาประชิปไตย ขอเรียกร้องต่อองค์กรพัฒนาเอกชนทุกกลุ่ม -องค์กร ให้แสดงออกทุกวิถีทางในการต่อต้านกฎหมายควบคุมการรวมกลุ่มของประชาชนอย่างเต็มกำลัง ด้วยการเข้าร่วมการชุมนุมกับขบวนต่อต้านร่างกฎหมายทำลายการรวมกลุ่มของประชาชนที่ปักหลักชุมนุมอยู่ที่สะพานมัฆวานในขณะนีh

เครดิตภาพ : Ilaw