กระบวนการยุติธรรม

คาร์ม๊อบหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้กระหึ่ม เรียกร้องปล่อยตัวบุ้งกับใบปอ และนักโทษการเมืองทุกคน


คาร์ม๊อบหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้กระหึ่ม เรียกร้องปล่อยตัวบุ้งกับใบปอ และนักโทษการเมืองทุกคน

17.6.65(11.00) กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยและเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรีรวมตัวหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมีรถมอเตอร์ไซต์และรถยนต์กว่า 100 คัน ติดสติกเกอร์ข้อความปล่อยนักโทษการเมือง ยกเลิกมาตรา 112 ขบวนรถออกเดินทางเวลา 12.00 น.ผ่านหน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสียงแตรดังสนั่นถึงชัชชาติ สิทธิพันธ์  ให้รับรู้ถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรม  ระหว่างทางมีการเปิดคลับเฮ้าส์ มีภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล หรือ มายด์ แกนนำคณะราษฎรยกเลิกม.112 ระบุ มาตรา 112 ขัดต่อหลักเสรีภาพประชาธิปไตย ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการกดหัวประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลเผด็จการ มีการใช้กฎหมายแบบเหวี่ยงแห อย่างคลุมเครือ จับกุมคุมขัง ไม่ได้รับสิทธิประกันตัว โดยที่ไม่ให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ส่วน พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ จากมูลนิธิผสานวัฒนธรรม แสดงความคิดเห็นว่า ศาลต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้คดี เป็นการอำนวยความยุติธรรมด้วยการให้การประกันตัวหรือการปล่อยตัวชั่วคราวที่เป็นหลักสิทธิมนุษยชนและกติกาสากลระหว่างประเทศ  

ขบวนคาร์ม๊อบมาถึงหน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ เจริญกรุง 63 เวลา 12.30 น.รถจอดเต็มที่หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ โดยปิดประตูศาลด้านหน้า มีตำรวจกว่า 200 นายยืนเป็นแถวหน้ากระดาน มีผู้ชุมนุมที่รออยู่ที่หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้ 50 คน เมื่อขบวนรถมาถึงหน้าศาลจึงทำให้มีผู้ชุมนุมจำนวนมากขึ้น ผู้ชุมนุมเปิดการปราศรัย มีนายเจษฎา ศรีปลั่ง นางปัญญารัตน์ นันทภูตานนท์  นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข  ธิษะณา ชุณหวัณ นายชินวัตร จันทร์กระจ่าง นายกฤษพล ศิริกิตติกุล หรือโจเซฟ ปราศรัยเรียกร้องความยุติธรรมให้กับผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 112  หลังการปราศรัยนายโจเซฟ สวมเสื้อเหลือง และถือขวดน้ำแดง แสดงเป็นเค ร้อยล้าน ถือรูปในหลวงตะโกนอย่างคลุ้มคลั่วถึงความจงรักภักดี เป็นที่น่าฮือฮาเป็นอย่างมาก ในเวลา 14.00 น. ตัวแทนศาลได้ออกมารับหนังสือ โดยมีการโปรยกระดาษที่มีข้อความเป็นกวีให้ปล่อยตัวบุ้งและใบปอ จำนวนมาก หลังจากตัวแทนกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยได้อ่านจดหมายเสร็จสิ้นแล้วมีการปล่อยนกพิราบ 18 ตัว เรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทุกคนพร้อมทั้งประกาศในตอนสุดท่ายว่าเวหา แสนชนชนะศึก” ศาลให้ประกันตัวคดี ม.112แล้ว และในวันพุธที่ 22 จะไปชุมนุมที่กระทรวงยุติธรรม ร้องเรียน กรณีทัณฑสถานหญิงกลาง ให้นายแพทย์คนหนึ่งที่เป็นชายสูงอายุ คุกคามและล่วงละเมิด ต่อบุ้ง-ใบปอ ระหว่างการตรวจรักษาจนเป็นเหตุให้ทั้งสองคนปฏิเสธการเข้ารับการรักษาพยาบาล

กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย -เครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี

วันที่ 17 มิถุนายน 2565

เรื่อง สิทธิประกันตัวผู้ถูกกล่าวหาในคดีตามมาตรา 112
เรียน อธิบดีศาลอาญากรุงเทพใต้

                   ตามที่น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ หรือ ใบปอ อายุ 19 ปี และ น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม หรือ ผักบุ้ง อายุ 26 ปีสองนักจัดกิจกรรมกลุ่มทะลุวัง ได้ทำโพลสำรวจความคิดเห็นประชาชนแบบสุ่มตัวอย่างในหัวข้อ ขบวนเสด็จสร้างความเดือดร้อนหรือไม่ โดยถูกกล่าวหากระทำความผิดตามมาตรา 112 ประมวลกฎหมายอาญา ได้รับการปล่อยตัวแบบมีเงื่อนไขแล้วได้ไปทำโพลในหัวข้ออื่นอีก จึงถูกถอนประกันตัวตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย ขอแสดงความคิดเห็น เพื่อเป็นการอำนวยความยุติธรรมและปกป้องสิทธิเสรีภาพแก่ผู้ถูกกล่าวหาทั้งสอง นำเรียนต่อศาลอาญากรุงเทพใต้ ดังต่อไปนี้

                  1.การที่เยาวชนทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยการทำโพลสุ่มตัวอย่างเป็นการสะท้อนความคิดเห็น ทัศนคติของคนในสังคม ที่มีต่อสถาบันกษัตริย์ หรือหน่วยงานรัฐที่บริหารราชการแผ่นดิน ย่อมเป็นประโยชน์ต่อการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ช่วยในการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหน่วยงานเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ เป็นการแสดงออกด้วยสิทธิสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยที่ควรส่งเสริม สนับสนุน จึงไม่เห็นด้วยกับการที่ตำรวจจะใช้มาตรา 112 มาปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

                  2. สิทธิในการประกันตัวเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ศาลต้องให้การคุ้มครอง โดยการปล่อยตัวชั่วคราวเป็นมาตรการที่สืบเนื่องมาจากหลักการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกกล่าวหานั้นเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด การกำหนดเงื่อนไขการประกันตัวด้วยการใส่กำไร EM ควรได้สัดส่วนในการคุ้มครองเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหา ไม่ใช่เงื่อนไขอันเป็นการทำให้ผู้ถูกกล่าวหาสูญเสียสิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและ

                 3. การอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ย่อมเป็นการธำรงความศรัทธา และความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของสังคมไทยอย่างยั่งยืน เป็นไปตามพันธกิจศาลยุติธรรม การไม่ได้รับสิทธิประกันตัว โดยผู้ถูกล่าวหาถูกคุมขังจองจำ ทำให้ไม่สามารถต่อสู้คดีได้อย่างเพียงพอ  เท่ากับเป็นการปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหาเสมือนผู้ต้องขังไปแล้วและเท่ากับเป็นการตัดสินล่วงหน้าอันเป็นการขัดต่อความยุติธรรม และการคุมขังโดยยังไม่มีความผิดนั้นยังเป็นการทำลายสิทธิสรีภาพที่อาจทำให้ทั้งสองคนนี้ได้รับความเสียหายที่ไม่อาจเยียวยาได้   

                จึงเรียนมายังศาลอาญากรุงเทพใต้ได้โปรดอำนวยความยุติธรรมโดยการปล่อยตัวชั่วคราว ให้  น.ส.ณัฐนิช ดวงมุสิทธิ์ หรือ ใบปอ และ น.ส.เนติพร เสน่ห์สังคม ได้มีโอกาสรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อต่อสู้คดีอย่างเพียงพอและเป็นธรรม รวมทั้งเพื่อไม่ให้บุคคลทั้งสองที่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อครอบครัว การศึกษาและการทำงาน อันเป็นการอำนวยความยุติธรรมและปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนกันต่อไป

                 ควรมิควรแล้วแต่โปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
สมยศ พฤกษาเกษมสุข   เจษฎา ศรีปลั่ง ปัญญารัตน์ นันทภูตานนท์  

———————————————

เครดิตภาพถ่าย ILAW และ UDD