กระบวนการยุติธรรม

24มิถุนาประชาธิปไตยเรียกร้องสอบสวนแพทย์เรือนจำ-ปล่อยบุ้ง-ใบปอและยกเลิกม.112


24มิถุนาเรียกร้องสอบสวนแพทย์และยกเลิกม.112

(22.6.65) กลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตย และเครือข่ายคนรุ่นใหม่นนทบุรี โดยปัญญารัตน์ นันทภูตานนท์  อาทิตยา พรพรม และสมยศ พฤกษาเกษมสุข พร้อมมวลชน 20 คน มาชุมนุมหน้ากระทรวงยุติธรรม ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมนายสมศักดิ์ เทพสุทิน โดยมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรมนาย สหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ซึ่งเป็นผู้ออกมารับมอบหนังสือ นางสาวอาทิตยา พรพรม ตัวแทนกลุ่ม 24 มิถุนาประชาธิปไตยอ่านจดหมาย เรียกร้อง

1.ให้ตรวจสอบนายแพทย์ที่คุกคามบุ้งและใบปอ และให้จัดหานายแพทย์หญิงเป็นผู้ตรวจรักษาผู้ต้องขังให้เพียงพอต่อความต้องการ โดยนายสมยศ พฤกษาเกษมสุขเปิดเผยว่า ทั้งบุ้ง-ใบปออดอาหารมา20วันแล้ว เริ่มมีอาการวิกฤติตามลำดับ หากถูกขังอยู่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ เพราะขั้นตอนกว่าจะนำตัวส่งโรงพยาบาลจะยุ่งยากมาก มีนักโทษหลายรายเสียชีวิตหรือไม่ก็พิการเพราะส่งตัวไม่ทันมาหลายรายแล้ว

2.ให้แก้ไขประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อประกันสิทธิการประกันตัวตามรัฐธรรมนูญ โดยยกตัวอย่างเปรียบเทียบศาลใช้ดุลย์พินิจสองมาตรฐานดังเช่น กรณีสุนทร วิลาวัณ หลบหนีแต่ได้ประกันตัว และ ปริญ พาณิชภักดิ์ เป็นอันตรายต่อสังคม กลับได้ประกันตัว ส่วนบุ้ง-ใบปอ แค่ทำโพลสำรวจความคิดเห็นกลับถูกยัดเยียดมาตรา 112 และศาลไม่ให้ประกันตัว

 3. ให้แก้ไขกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกมาตรา 112 ไม่ให้ถูกนำมาใช้เป็ฯเครื่องมือปราบปรามประชาชน  

หลังการยื่นหนังสือแล้วได้เข้าไปประชุมโดยพบกับรองอธิบดีกรมราชทัณฑ์น ายสิทธิ สุธีวงศ์ และ นส. โศรยา ฤทธิอร่าม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงกลาง ผลการประชุมได้ข้อสรุปคือ 1.เรือนจำจะจัดหมอหญิงจะดูแลใกล้ชิด ถ้าอาการหนักจะส่งไปที่ รพ.ราชฑัณฑ์ทันที 2.จะทำการสอบสวนเรื่องหมอที่คุกคามใบปอ และจะแจ้งผลการตรวจสอบให้ทราบ 3.ทางเรือนจำจะจัดหาน้ำผึ้งและน้ำดื่มเอนชัวมาจำหน่าย ญาติสั่งได้  ส่วนข้อเรียกร้องแก้ไขกฎหมายป.วิอาญาในเรื่องสิทธิประกันตัว และแก้ไขกฎหมายยกเลิกมาตรา 112 จะได้นำเรียนต่อรัฐมนตรีให้รับทราบต่อไป

“เด็ก 2 คนนี้เป็นเพียงแค่คนธรรมดา ไม่มีอิทธิพลที่จะเปลี่ยนแปลงรูปคดีได้ ไม่ได้เผาบ้านเผาเมือง แต่กลับถูกดำเนินคดี ขณะที่คนมีอิทธิพลสามารถไปวิ่งเต้นได้รับการประกันตัว เด็กทั้งสองคนนี้เลยตัดสินใจอดอาหารตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2565 ซึ่งนับถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า 20 วันแล้ว” โดยล่าสุดบุ้ง ซึ่งดื่มแต่น้ำเปล่า มีอาการทรุดหนัก” นายสมยศ สรุป ก่อนที่จะยุติการชุมนุมในเวลา 13.00 น.

เครดิตภาพถ่าย : ILAW

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.