กวี

สิ้นแสงโสมสิ้นโซดา


สิ้นแสงโสมสิ้นโซดา

โสมโศกสะท้านวันวานอันขื่นขม

โสมตรอมตรมข่มใจวัยหมองหม่น

โสมเจ้าเอยใครทำเจ้าไร้ตัวตน

โสมทุกข์ทนจนแจ้งกระจ่างใจ

ทิวากรนอนเล่นท่านิศากร

ขนตางอนโสมใหม่วัยสดใส

นั่งกินเหล้าแสงโสมใต้โคมไฟ

บอกความนัยสิ้นแสงโสมสิ้นโซดา

สมยศ พฤกษาเกษมสุข 13.7.65