กวี

กรรม


ทำความชั่วพัวพันการเข่นฆ่า ฐานียากาลีบ้านสะท้านไหว

ไขปริศนากาฝากลากกันไป ไร้เยื่อใยใจวิตกสะทกธรรม

จำใจจรนอนติดเตียงเสี่ยงความตาย หายใจคลายทุรนรายวิบัติซ้ำ

งำเงียบง้ำกรรมของแม่มีเงื่อนงำ ร่ำระส่ำกรรมเวรในวงศ์วาน