ข่าว

ครย.112 ประท้วงกระทรวงดิจิตอลปิดกั้นเวปไซต์ www.no112.org


ครย.112 ประท้วงกระทรวงดิจิตอลปิดกั้นเวปไซต์ www.no112.org

(18.8.65) ที่อาคาร B ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ คณะราษฎรยกเลิก 112 (ครย)นำโดย วาดดาว-ชุมาพร แต่งเกลี้ยง   ธนพร วิจันทร์ และ สมยศ พฤกษาเกษมสุข พร้อมด้วยสมาชิกจำนวน 20 คน มาถึงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยื่นหนังสือสอบถาม การใช้อำนาจของกระทรวงดิจิทัลปิดกั้นเวปไซต์  www.no112.org  รวบรวมรายชื่อประชาชนเพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อแก้ไขกฎหมายยกเลิกมาตรา 112 โดยชุมาพร แต่งเกลี้ยงหรือวาดดาวได้ใช้มือถือเปิดเวปไซต์ปรากฏว่าถูกปิดกั้นโดยกระทรวงดิจิตอล กล่าวว่า ครย.112 เป็นผู้จัดทำเวปไซต์เพื่อรวบรวมรายชื่อประชาชนขอให้สภาผู้แทนราษฎรแก้ไขกฎหมายยกเลิกมาตรา 112 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2565 มีประชาชนลงชื่อแล้ว 240000 คน อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวลาประมาณ 23.00 น. เป็นต้นมา เว็บไซต์ดังกล่าวไม่สามารถเข้าใช้งานได้ตามปกติ ปรากฏข้อความถูกระงับจากคำสั่งของกระทรวงดิจิทอล ทั้งนี้ไม่มีคำสั่งศาล และไม่เคยได้รับหมายเรียกจากศาลในการไต่สวน จึงขอให้กระทรวงดิจิทัล นำคำสั่งศาลมาแสดง แต่ นายพงศธร วรรณสุคนธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์สำนักปลัดกระทรวง ได้แจ้งว่า คำสั่งศาลอยู่ในชั้นความลับ เนื่องจาก เวปไซต์ดังกล่าวเป็นภัยต่อความมั่นคง โดยจะแจ้งให้ทราบตามหนังสือที่ได้รับไว้ในวันจันทร์ 22 สิงหาคม 2565

ธนพร วิจันทร์ กล่าวว่าเว็บไซต์ http://www.no112.org ไม่มีข้อมูลที่ผิดต่อกฎหมายใด หรือข้อมูลขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดี โดยไม่เคยได้รับแจ้งถึงขั้นตอนการดำเนินการในชั้นศาลทำให้ ไม่มีโอกาสใช้สิทธิโต้แย้งคัดค้าน และไม่เคยเห็นเอกสารที่เป็นคำสั่งจากศาลให้ปิดกั้นเว็บไซต์ดังกล่าว จะให้เวลา กระทรวงดิจิทอลภายใน 15 วัน เพื่อชี้แจงให้ทางครย.112 ได้ทราบเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป  

สมยศ พฤกษาเกษมสุข ได้ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงดิจิทัลล้มเหลวในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  จากการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัล ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 38 จากทั้งหมด 65 ประเทศ เพราะกระทรวงมัวแต่ไปปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อสถาบันกษัตริย์ผลงานหลักคือปี 2564 ปิดกั้นเวปไซต์ ที่ถูกมองว่า หมิ่นกษัตริย์ 289 คำสั่ง รวม 6,563 ยูอาร์แอล ปิดกั้นกันจนเลยเถิดใช้อำนาจล้นเกิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปปิดกั้นเวปไซต์ http://www.no112.org  ซึ่งใช้ในการรวบรวมรายชื่อประชาชน เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรแก้ไขกฎหมาย เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เป็นการปิดกั้นเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นของประชาชน และ การมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน

ผู้สื่อข่าวได้ทดสอบการใช้เวปไซต์ www.no112.org  ในเครือข่ายAIS ยังสามารถใช้งานได้โดยมียอดผู้ลงชื่ออยู่ที่ 237,777   รายชื่อ ส่วนเครือข่าย Dtac และTrue  ไม่วสามารถเข้าใช้งานปรากฏข้อความถูกปิดกั้นโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม