ข่าว

กลัวอันตรายจากสารพิษ ชาวลำพูนลุกฮือต้านโรงงานไฟฟ้าจากขยะ


อนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงนามในหนังสือยุติการประชุม คัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากขยะ 29 สค.65

กลัวอันตรายจากสารพิษ ชาวลำพูนลุกฮือต้านโรงงานไฟฟ้าจากขยะ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ตั้งอยู่เลขที่ 125 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000 โทรศัพท์ 0-5359-7260 มีนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดทำโรงงานไฟฟ้าพลังความร้อนจากการใช้ขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลิงในพื้นที่ 150 ไร่ หมู่ที่ 11 บ้านดอนแก้ว ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ใช้งบประมาณ 1.7 พันล้านบาท เปิดให้เอกชนในการจัดหาแหล่งเงินทุนก่อสร้าง บริหารจัดการขยะมูลฝอยและผลิตไฟฟ้า ขนาดกำลังการผลิต9.50 เมกะวัตต์ โดยส่งขายให้การไฟฟ้าภูมิภาค 8.0 เมกะวัตต์ และใช้ภายในโครงการ 1.5 เมะกะวัตน์ ใช้เวลาก่อสร้างแล้วเสร็จ 3 ปี ทั้งนี้อบจ.ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 13.00 -17.00 ณ หอประชุมอบจ.ลำพูน

ที่หอประชุม อบจ.ลำพูน    มีนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธาน พร้อมนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน และ ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี และ รศ.ดร.อรรณพ วงเรือง ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมและความเป็นมาของโครงการเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนอย่างยั่งยืน กระบวนการผลิตพลังงานสะอาดจากวัตถุเหลือใช้ การป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและกระบานการกำกับดูแลโครงการ

มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน และมีชาวบ้านจากต.ศรีบัวบาน กว่า 400 คนมาร่วมการประชุมแสดงจุดยืน คัดค้านการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้า โดยมี จิตมา นาปันจักร แกนนำเรียกร้องให้ยุติการประชุมรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เนื่องจาก พื้นที่ก่อสร้างอยู่ไกล้ชุมชน และศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน เกิดการแย่งชิงทรัพยากรน้ำ เกิดมลพิษทางน้ำอากาศ กระทบต่อสุขภาพชุมชน  ระหว่างการประชุมเกิดการโต้เถียงกันอย่างดุเดือด โดยกล่าวหาว่า มีการจ้างและเกณฑ์ชาวบ้านให้มาเห็นด้วยกับโครงการนี้ และยังมีผลประโยชน์จากกลุ่มทุนเอกชน เพราะเป็นโครงการระดับ 2000 ล้านบาท ทำให้อนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายกอบจ.ลำพูน ต้องยุติการประชุมโดยลงนามในหนังสือว่า “ จะไม่นำเรื่องนี้เป็นขั้นตอนการพิจาณาดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ ณ พื้นที่ตำบลศรีบัวบานทั้งสิ้น “ ทำให้ต้องเลื่อนการประชุมออกไป

อย่างไรก็ตามโครงการดังกล่าวมีการดำเนินงานมาแล้วล่วงหน้า ทั้งข้อตกลงการจัดการขยะกับองค์กรปกครองท้องถิ่นกว่า 57 แห่ง การส่งหน่วยงานเกี่ยวข้องไปดูงานที่กระบี่และกรุงเทพ การประสานงานขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ และการประชาสัมพันธ์โครงการ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการก่อสร้างโรงงานไฟฟ้าจากพลังงานขยะ

การสร้างโรงงานไฟฟ้าจากชยะถูกต่อต้านจากชาวบ้านเกือบทุกจังหวัด ด้วยเกรงว่าจะทำลายสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชน ก่อมลพิษทั้งทางอากาศและน้ำ ที่อเมริกา องค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อม รายงานวิจัยผลสำรวจโรงงานไฟฟ้าพลังงานขยะ พบว่า มลพิษมีอันตรายสูง เช่นไดออกซิน สารหนู แคดเมียม ตะกั่ว ปรอท ฝุ่นละออง เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนก่อให้เกิดมะเร็ง หัวใจวาย หอบ หืด ปอด และการตายแบบผ่อนส่ง การเปลี่ยนแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้ามีการลงทุนแพงกว่าการกำจัดขยะด้วยวิธีอื่นๆ อุปกรณ์การป้องกันพิษทางอากาศ ต้องลงทุนสูงมากเป็นสองเท่าของโรงงานไฟฟ้าถ่านหิน   และ ไม่สามารถป้องกันมลพิษที่มีอนุภาคขนาดเล็กมากที่เกิดจากเผาไหม้ได้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีนายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรัฐบาลของนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในรัฐบาลของนายสมัคร สุนทรเวช เป็นอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำพูน พรรคพลังประชาชน เคยเป็นผู้สมัครพรรคสส.พรรคเพื่อไทยแบบบัญชีรายชื่อในปี 2562

สมยศ พฤกษาเกษมสุข รายงาน 29 สิงหาคม 2565 จ.ลำพูน