ข่าว

องค์กรพัฒนาเอกชน(กปอพช.)รวมพลังขอแก้ไขรัฐธรรมนูญตัดอำนาจสว.เลือกนายกรัฐมนตรี


องค์กรพัฒนาเอกชน(กปอพช.)รวมพลังขอแก้ไขรัฐธรรมนูญตัดอำนาจสว.เลือกนายกรัฐมนตรี

( 6 ก.ย. 2565 11.00 น.รัฐสภา๗ คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.) และเครือข่ายภาคประชาชนคัดค้าน ม.272 นำโดย น.ส.ธนพร วิจันทร์ เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน นายธัชพงศ์ แกดำ และนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ยื่นหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา เพื่อขอให้พิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับที่…) พ.ศ. … ซึ่งมีข้อเสนอยกเลิก ม.272 ยกเลิกอำนาจ ส.ว.ลงมติเลือกนายกฯ โดยเร็วครั้งเดียว 3 วาระรวด โดยมีนายณัฐกานต์ ชูชนะ เลขานุการคณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นตัวแทนรับหนังสือ

น.ส.ธนพร วิจันทร์กล่าวว่า ขอเรียกร้องให้ สส. ทั้งฝ่ายค้านและสภาเห็นชอบให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 272 เพียงมาตราเดียว เพื่อลดอำนาจของ ส.ว.ในการเลือกนายกฯ โดยขอพิจารณาเรื่องดังกล่าวคราวเดียว 3 วาระรวด เพื่อให้การเลือกตั้ง ดำเนินไปด้วยความเป็นธรรม และไม่ถูกครอบงำจากคนบางกลุ่มอีกต่อไป ซึ่งจะทำให้พรรคการเมืองที่มีเสียงข้างมาก สามารถเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้อย่างสมความภาคภูมิ และเป็นไปตามประชามติของประชาชนอย่างแท้จริง

ธัชพงษ์ แกดำ กล่าวว่า ขอให้สว. แม้ว่าจะมาจากการแต่งตั้ง แต่เป็นโอกาสกลับตัวกลับใจมาอยู่กับประชาชนด้วยการโหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ในประเด็นตัดอำนาจการลงมติเลือกนายกรัฐธรรมนูญ ส่วนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หากไปโหวตสนับสนุนสว.  เพื่อสืบทอดอำนาจเผด็จการต่อไปอีก ประชาชนจะจับตาดู และ จะนำมาเสียบหัวประจานในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข กล่าวว่า ส.ว.เป็นส่วนเกินของระบบรัฐสภาและระบอบประชาธิปไตยที่มาจากการแต่งตั้งของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ส.ว. จึงเป็นรากฐานของเผด็จการที่ฝังตัวอยู่ในอาคารแห่งนี้ซึ่งทำหน้าที่นิติบัญญัติ เป็นการทุจริตที่ถูกทำให้ถูกรัฐธรรมนูญ วันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่านอกจากเป็นส่วนเกินของระบอบประชาธิปไตยแล้วยังขาดจริยธรรมพื้นฐาน ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีต่อชาติบ้านเมือง จึงขอวิงวอนให้สำนึกในเงินเดือนที่มาจากภาษีอากรของประชาชน ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญตัดอำนาจการเลือกนายกรัฐมนตรีออกไป ให้สภาผู้แทนราษฎร เลือกนายกรัฐมนตรีเพราะเป็นตัวแทนประชาชน

จากนั้น ได้นำป้านกระดาษที่เขียนคำว่า สว. มาฉีกแล้วโปรยกระดาษลงพื้น  แล้วเก็บกวาด จึงยุติการมายื่นหนังสือในครั้งนี้