กระบวนการยุติธรรม

คดี 19 กันยาเดือด! อานนท์ นำภา แถลงขอให้ผู้พิพากษาเป็นอิสระในการพิจารณาคดี


คดี 19 กันยา อานนท์ นำภา แถลงขอให้ผู้พิพากษาเป็นอิสระในการพิจารณาคดี

หลังจากจำเลย22คนยืนกรานครั้งที่ 7 ขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารตารางการบินของกษัตริย์รัชกาลที่ 10 และงบประมาณในราชการส่วนพระองค์ แต่ผู้พิพากษานายกมล สุปรียสุนทร ยังคงยืนกรานไม่ออกหมายเรียกพยานเอกสารให้จำเลยล่าสุด วันที่ 6 ตุลาคม 2565 คดีตามคำร้องขอหมายเรียกพยานเอกสารครั้งที่ 7 คดี อ.287/2564 ศาลยกคำร้องทุกกรณีโดยให้เหตุผลว่าพยานเอกสารตามคำร้องขอออกหมายเรียกพยานเอกสารครั้งที่ 7เป็นพยานหลักฐานที่ฟุ่มเฟือยเกินสมควรหรือประวิงให้ชักช้าหรือไม่เกี่ยวแก่ประเด็นของจำเลยทั้ง 22 จึงให้ยกคำร้องของจำเลยทั้ง 22 คน

ในวันนัดสืบพยานครั้งที่ 14 วันที่ 21 ตุลาคม2565 ที่ห้อง 704มี ตัวแทนคณะมนตรีสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนและทูตหลายประเทศมาร่วมฟังการสืบพยานฝ่ายโจทก์ในวันนี้ ฝ่ายจำเลย 14 คน มาศาล ขอพิจารณาลับหลัง 7 คน จำเลยที่ 10 ไม่มาศาล ฝ่ายจำเลยยืนกรานได้ยื่นคำร้องเป็นครั้งที่ 8 ขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารครั้งที่ 8 ยืนกรานว่าศาลมีอำนาจหน้าที่ออกหมายเรียกพยานเอกสารตามมาตรา 231 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และประมวลกฎหมายวิธิพิจารณาความแพ่งมาตรา 92 เพราะเอกสารตารางการบินกษํตริย์รัชกาลที่ 10 และงบประมาณราชการส่วนพระองค์อยู่ในการครองครองของบุคคลภายนอก เป็นเอกสารเกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในคดีนี้ มีความจำเป็นในการต่อสู้คดีของจำเลย เพราะถูกกล่าวหาว่า การปราศรัยของจำเลยเป็นการกล่าวเท็จจึงต้องใช้พยานเอกสารดังกล่าวยืนยันว่าการปราศรัยของจำเลยเป็นการกล่าวตามความเป็นจริง นำมาใช้ในการถามค้านพยานบุคคลของฝ่ายโจทก์ ซึ่งเป็นสิทธิพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม

ทางด้านอัยการในวันนี้ขอเลื่อนนัดออกไปเนื่องจากเพิ่งได้รับโอนสำนวนต่อจากพนักงานอัยการท่านเดิมและทนายความฝ่ายจำเลยที่ 4 ติดโควิด จึงขอเลื่อนคดี ซึ่งผู้พิพากษาขอเวลาเพื่อปรึกษาฝ่ายบริหารทำให้ทนายความนายอานนท์ นำภา ลุกขึ้นแถลงต่อศาลขอให้ผู้พิพากษาในคดีนี้มีความเป็นอิสระ ไม่ต้องไปปรึกษาฝ่ายบริหารคือรองอธิบดีศาลอาญา  เนื่องจากนายอานนท์ นำภา ได้ร้องเรียนคณะกรรมการตุลาการให้สอบสวนและดำเนินการทางวินัยต่อ นายอรรถการ ฟูเจริญ รองอธิบดีศาลอาญา ที่อาจมีการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการพิจารณาคดีอาญาของตุลาการเจ้าของสำนวน โดยนายกมล สุปรียสุนทร ตอบว่า “เป็นเรื่องของศาล” ไม่เกี่ยวข้องกับจำเลยในคดีนี้ แล้วลุกออกไปจากห้องพิจารณาทันที และกลับมาใหม่โดยยอมให้มีการเลื่อนคดีไปอีก 7 วันในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 กำชับอัยการให้เตรียมความพร้อมสืบในครั้งต่อไป