แรงงาน

ร่อนจดหมายสมานฉันท์เรียกร้องNXP หยุดกลั่นแกล้งสหภาพแรงงาน


ร่อนจดหมายสมานฉันท์กดดัน NXP หยุดทำลายสหภาพแรงงาน

( 28.11.65 )  บริษัท NXP ประเทศไทย เป็นบรรษัทข้ามชาติยักษ์ใหญ่ชาวเนเธอร์แลนด์ ผู้ผลิตSemiconductor อุปกรณ์กึ่งตัวนำและแผงวงจรไฟฟ้า ใช้ในอุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อ ส่งข้อมูลกัน ผลประกอบการดีเยี่ยมในปี 2564 ฟันกำไร 993,455,285 บาท แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของคนงานต้องทำงานหนัก ยาวนานชั่วโมง ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยเพียงแค่ค่าจ้างขั้นต่ำวันละ 353 บาท ในขณะที่บริษัทหลีกเลี่ยงที่จะทำตามข้อตกลงสภาพการจ้างในการเพิ่มค่าจ้าง จนนำมาสู่ข้อพิพาทแรงงาน ด้วยการขออนุญาติศาลแรงงานเลิกจ้างกรรมการลุกจ้างที่เป็นแกนนำสหภาพแรงงาน 11 คน ตั้งแต่  8 เมษายน 2565 และเลิกจ้างนส.ชวัลลักษณ์ โสคำ กรรมการสหภาพแรงงาน ซึ่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ ได้มีการวินิจฉัยว่า เป็นการกระทำไม่เป็นธรรมขัดต่อมาตรา 121 และ 123 พรบ.แรงงานสัมพันธ์ ให้รับนส.ชวัลลักษณ์ โสคำ กลับเข้าทำงาน แต่บริษัทใช้สิทธิโต้แย้งคำสั่ง ครส.ด้วยการฟ้องต่อศาลแรงงานเพิกถอนคำสั่ง ครส. ทำให้ การรับกลับเข้าทำงานต้องยืดเยื้อต่อไปอีก

นายวัลลภ ชูจิตร์ ประธานสหภาพแรงงานกล่าวว่า บริษัท NXP ประเทศไทย ยอมรับในจรรยาบรรณการทำงาน ( Code of Conduct )ที่จะต้องเคารพต่อสิทธิคนงานในการรวมตัวเป็นสหภาพแรงงาน การเจรจาต่อรองและการทำข้อตกลงสภาพการจ้าง ดังนั้นการที่บริษัทขอศาลอนุญาติเลิกจ้างกรรมการสหภาพแรงงาน โดยยอมจ่ายค่าจ้างให้ แต่ไม่ให้เข้าไปทำงาน ย่อมเป็นการกลั่นแกล้งกดดันให้กรรมการสหภาพแรงงานไม่สามารถทนทำงานต่อไปได้ เพราะ รายได้ลดลง ส่วนการฟ้องเพิกถอนคำสั่ง ครส. ให้รับ  แม้เป็นสิทธิตามกฎหมายแต่เป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ครส.และถึงแม้เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย แต่เป็นการกลั่นแกล้งกดดันต่อ นส.ชวัลลักษณ์ โสคำ ให้ยากลำบากต่อการครองชีพ เนื่องจาก ได้ค่าจ้างวันละ   467 บาทไม่พอเพียงเลี้ยงครอบครัว

ดังนั้นการกระทำของบริษัท NXP ประเทศไทยอาจจะเป็นการขัดต่อจรรยาบรรณการทำงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์(EICC ) ซึ่งขณะนี้ได้ ร้องเรียนต่อนาย Peter Bonfield (Chairman)และ Kurt Sievers (President & CEO) สำนักงานใหญ่เนเธอแลนด์แล้ว รวมทั้งได้ร้องขอต่อประธานสหภาพแรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดสากล หรือ IndustriALL Global Union ให้เป็นตัวแทนเจรจากับ NXP สำนักงานใหญ่ที่เนเธอร์แลนด์ เพื่อเรียกร้องให้ NXP ประเทศไทยรับกรรมการสหภาพแรงงาน 11 คนกลับเข้าทำงานและหยุดกลั่นแกล้งสหภาพแรงงาน  

NXP Manufacturing (Thailand) เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์กึ่งตัวนำและแผงวงจรไฟฟ้า ใช้ในอุปกรณ์อีเล๊คโทรนิคล้ำสมัยในยุคดิจิตอล อุปกรณ์อัจฉริยะที่เชื่อมต่อ ส่งข้อมูลกัน ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตๆ ( อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) ใช้ในรถยนต์ บ้าน โทรศัพท์  บริษัท NXP เป็นซัพพรายเออร์ของ Apple, Samsung, Nokia, Dell, GM, BMW, Ford, Mercedes, Audi, ตลอดจนสายการบินต่างๆ [1]ฯลฯ(ประชาไท2013-03-22 17:13   ) เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก มีโรงงานผลิตกว่า 30 ประเทศ จำนวนพนักงานทั่วโลกกว่า 31000 คน  ในปี 2564  NXP  รายงานว่า มีรายได้ 407,000,000,000,000 ล้านบาท (  $11.06 billion ที่มา: Wikipedia)

Nxp Manufacturing (Thailand)ตั้งอยู่เลขที่ 303 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 มีนาย Soon Lim ชาน เหว่ย เกียง ดิลเลียน ซิงห์ บันเวท ซูเป่ย ซ่าร่าห์   ดวงใจ เครื่องไชย เป็นกรรมการผู้จัดการ


[1] ประชาไท 2013-03-22 17:13  

สมยศ พฤกษาเกษมสุข รายงาน 28.11.65

ที่มา : สหภาพแรงงานเอ็นเอ็กซ์พีแมนูแฟคเจอริ่ง

IndustriALL Global Union

นส.ชวัลลักษณ์ โสคำ