กวี

ลุกขึ้นสู้กันเถิด


ลุกขึ้นสู้กันเถิด

ใช้อำนาจอยุติธรรมอันชั่วช้า
มวลประชารันทดถูกกดขี่
เสรีสิทธิ์ผิดเพี้ยนพวกกาลี
มิคสัญญีศาลวิบัติสัตว์เลื้อยคลาน

ตะวันดันเพดานทะลุฟ้า
แบมทายท้าอยุติธรรมคำสั่งศาล
พลีชีพเพื่อเสรีภาพได้เบ่งบาน
จิตวิญญาณสะท้านฟ้าสะเทือนดิน

ไทยเฉยเลยกำหนดรันทดท้อ
ตั้งตารอถึงวันตายกันหมดสิ้น
ลุกขึ้นสู้รวมพลังทั้งแผ่นดิน
ขจัดสิ้นทรราชอาชญากรรม

สมยศ พฤกษาเกษมสุข(2)21.1.66

อรวรรณ ภู่พงษ์(แบม)และตะวัน ตัวตุลานนท์ อดข้าว อดน้ำ ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2566 วันที่ี 20 มกราคม 2566 หามส่งโรงพยาบาลราชทัณฑ์แต่ทั้งสอง ปฏิเสธการรักษาจากแพทย์ ยืนยันข้อเรียกร้อง3ข้อ ปฏิรูปศาล ปล่อยนักโทษการเมืองทุกคน และยกเลิกมาตรา112

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.