แรงงาน

เครือข่ายแรงงานฯ จี้ เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม


เครือข่ายแรงงานฯ จี้ เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมภายในเดือนมีนาคมนี้

(7.2.66 ) เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชนกว่า 50 คน นำโดยธนพร วิจันทร์ และเซีย จำปาทอง มาชุมนุมกันที่หน้าสำนักงานประกันสังคม จ.นนทบุรี เรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมขึ้นเป็นไปตาม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ประกันสังคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๘ กำ หนดให้กรรมการประกันสังคมซึ่งเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมาจากการเลือกตั้ง แต่รัฐบาลประยุทธ์ใช้คำสั่ง คสช.ที่ 40/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันสังคม (บอร์ด) ชุดใหม่ โดยให้ชุดเก่าหยุดปฏิบัติงาน พร้อมกับคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 9/2562 วันที่ 9 ก.ค. 2562 กำหนดให้ รมว.แรงงาน จัดทำระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนตามมาตรา 8 วรรคสามแห่ง พ.ร.บ.ประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558 ให้เสร็จใน 2 ปี จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 8 ก.ค.2564 รมว.แรงงาน ลงนามเห็นชอบระเบียบฯ และได้ส่งถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา แต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการจัดการเลือกตั้งขึ้น

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 อดีตแกนนำแรงงานผลักดันให้มีระบบประกันสังคมตั้งแต่ปี 2533 เป็นต้นมา กล่าวว่า การจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมล่วงเลยมากว่า 8 ปีแล้ว รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนายสุชาติ ชมกลิ่น ลงนามให้จัดการเลือกตั้งตั้งแต่ 8 กค.2564 ล่วงเลายมากว่าสองปี ไม่มีความคืบหน้าถือเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่ ถ้าเป็นลูกจ้างในบริษัทเอกชนบกพร่องเช่นนี้ถูกไล่ออกไปแล้ว ทั้งนี้ปัจจุบันมีเงินกองทุนกว่า2,032,841 ล้านบาท ในจำนวนนี้ 90% ของเงินกองทุน นำไปลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล และหลักทรัพย์ มีผลตอบแทนการลงทุนปีละ ราว 6 หมื่นล้านบาท  ส่งผลให้ไม่มีการนำเงินมาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนเท่าที่ควร ตัวอย่างเช่น ทำฟันปีละ 900 บาทหรือเงินสงเคราะห์บุตรเดือนละ 800 บาท ซึ่งต่ำมาก ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในภาวะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นเป็นอย่างมาก

นายเซีย จำปาทอง กล่าวว่า ที่ผ่านมาผู้ประกันตนเคยเรียกร้องให้ดำเนินการเลือกตั้งบอร์ด สปส. ตามที่มีการออกระเบียบเมื่อปี 64 แต่ตอนนี้ผ่านมา 2 ปี ยังไม่ดำเนินการอะไร พอทวงถามเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 65 ก็ออกมาระบุว่า จะจัดให้มีการเลือกตั้งภายในเดือน มี.ค. 66 แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการจัดการเลือกตั้งว่าเป็นอย่างไร  ทางเครือข่ายจะดำเนินการฟ้องร้องต่อรัฐมนตรีแรงงานและคณะกรรมการประกันสังคมในเรื่องที่ไม่จัดการเลือกตั้งตามกฎหมายกันต่อไป

นางนิยดา เสนีย์มโนมัย โฆษกสำนักงานประกันสังคม มาชี้แจงว่า สำนักงานประกันสังคมอยู่ในระหว่างการเตรียมการจัดการเลือกตั้ง จะสามารถจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมได้แน่นอนภายในปี 2566 นี้ ซึ่งผู้นำการชุมนุมได้แสดงความไม่พอใจ โดยไม่มีการยื่นหนังสือและประกาศเดินหน้า โดยอาจดำเนินการฟ้องร้องในเรื่องการละเลยการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 157 กันต่อไป