ข่าว

โหวตเพื่อเปลี่ยนบุกกกต.ขอนับคะแนนReal Time ค้านยุบพรรคการเมือง


โหวตเพื่อเปลี่ยนบุกกต.ขอนับคะแนนReal Time ค้านยุบพรรคการเมือง

3.4.66 โหวตเพื่อเปลี่ยนกว่า 30 คน  นำโดยนายรัฐภูมิ เลิศไพจิตร โฆษกกลุ่ม We volunteer  น.ส.กัลป์ยกร สุนทรพฤกษ์ กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์เพื่อการชุมนุม น.ส.ธนพร วิจันทร์ เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิประชาชน และสมยศ พฤกษาเกษมสุข กลุ่ม 24 มิถุนาประชิปไตย มาชุมนุมที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ศูนย์ราชการ อาคาร B เรียกร้องให้กกต.จัดการเลือกตั้งวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม โดยมีตำรวจสน.ทุ่งสองห้อง และตำรวจปราบปรามจลาจลกว่า 100 นาย มาร่วมสังเกตการณ์เนื่องจากเกรงว่า กลุ่มศปปส.จะมายื่นยุบพรรคก้าวไกลในวันนี้ แต่ปรากฏว่า กลุ่ม ศปปส. ไม่ไดมาตามที่แจ้งข่าวไว้ จึงเหลือแต่กลุ่มโหวตเพื่อเปลี่ยนที่มายื่นข้อเรียกร้องต่อกกต.ในวันนี้

นายรัฐภูมิ เลิศไพจิตร โฆษกกลุ่ม We volunteer   กล่าวว่า การเลือกตั้งจะโปร่งใส สุจริต ประชาชนต้องมีส่วนร่วมการสังเกตการณ์การเลือกตั้ง จึงขอให้ กกต.จัดสรรงบประมาณให้ภาคประชาชนสังเกตการณ์เลือกตั้ง ทำการนับคะแนนแบบ Real Time และรับรองผลการเลือกตั้งโดยทันที เพื่อจัดตั้งรัฐบาลใหม่โดยเร็วที่สุด

นส.ธนพร วิจันทร์ กล่าวว่า กกต.ทำบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โดยผู้สมัครไม่มีชื่อผู้สมัครเขตและไม่มีชื่อพรรคการเมืองสำหรับผู้สมัครบัญชีรายชื่อจะทำให้เกิดความสับสน มีบัตรเสียมาก ควรที่บัตรเลือกตั้งสองใบจะใช้เบอร์เดียวกัน

นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข กล่าวว่า กกต.มาจากการสรรหาโดยสว.250 คน จึงไม่มั่นใจว่าจะจัดการเลือกตั้งโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่ โดยดูได้จากการแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นการรวมแขวงคร่อมเขต การไม่นับคะแนนแบบ Real Time การรับรองผลการเลือกตั้งที่เนิ่นนานเกินไป หาก กกต.ไม่ทำในสิ่งที่ โหวตเพื่อเปลี่ยนเสนอมานี้ จะทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งและรัฐบาลใหม่จะขาดความชอบธรรมไปด้วยนำมาซึ่งความขัดแย้งทางการเมือง

น.ส.กัลป์ยกร สุนทรพฤกษ์ ระบุว่า ไม่เห็นด้วยที่กกต.จะไม่นับคะแนนแบบ Real Time ส่อไปในทางไม่โปร่งใส อีกทั้งไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคการเมืองทุกกรณี หากมีความผิดกฎหมายเลือกตั้งให้เอาผิดรายกรณีไม่ใช่การยุบพรรคเพราะการยุบพรรคการเมืองเป็นการทำลายประชาธิปไตย

โหวตเพื่อเปลี่ยน – Vote for Change

จรัลสนิทวงศ์ 95/1 แยก 5 บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพ 10700โทร.065-5575005

วันที่ 3 เมษายน 2566

เรียน คณะกรรมการการเลือกตั้ง

เรื่อง ขอให้จัดการเลือกตั้งโดยโปร่งใส น่าเชื่อถือในสายตาประชาชน

          การเลือกตั้งทั่วไปถูกกำหนดชัดเจนแล้วว่า จะเป็นวันที่  14 พฤษภาคม 2566 แต่เมื่อวันเลือกตั้งไกล้เข้ามาถึงยังไม่มีความชัดเจนแน่นอนถึงกระบวนการจัดการเลือกตั้ง การรายงานผลคะแนนและการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร   ในฐานะประชาชน มีความเป็นห่วงกังวลต่อการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นว่าหากเกิดความผิดพลาดหรือความไม่โปร่งใส อาจนำมาซึ่งความไม่น่าเชื่อถือต่อการเลือกตั้งที่ออกมาและทำให้รัฐบาลชุดหน้าขาดความชอบธรรม  การเลือกตั้งอาจไม่ใช่ทางออกของปัญหาในบ้านเมืองแต่กลายเป็นต้นเหตุแห่งความขัดแย้งที่รุนแรงกว่าเดิม

          โหวตเพื่อเปลี่ยน จึงขอเรียกร้องต่อคณะกรรมการเลือกตั้ง(กกต.)ต่อไปนี้ 

          1.จัดทำบัตรเลือกตั้งสส.เขตให้มีชื่อผู้สมัครหรือชื่อพรรคด้วยเพื่อป้องกันความสับสนหรือป้องกันบัตรเสีย ออกระเบียบให้มีการติดชื่อผู้สมัครพรรคการเมืองและหมายเลขผู้สมัครให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสามารถมองเห็นได้ชัดเจนเมื่อเข้าคูหาเลือกตั้งไปแล้วและควรให้หมายเลขผู้สมัครสส.เขตและบัญชีรายชื่อเบอร์เดียวกัน

           2.สร้างความชัดเจนในกระบวนการนับคะแนนและระบบวิธีการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างเปิดเผย รายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกรอกคะแนนและรวมคะแนนของแต่ละเขตให้มีการนับคะแนนแบบ Real Time และเมื่อนับคะแนนเสร็จแล้ว ให้ประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการทันที

           3.สร้างความชัดเจนและกระบวนการที่เปิดเผยในการนำส่งและรักษาบัตรเลือกตั้งจากการเลือกตั้งนอกอาณาจักร เพื่อความมั่นใจว่าคะแนนทุกคะแนนจะถูกนับและไม่มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการจัดส่งและการจัดเก็บรักษา

           4.สนับสนุนการสังเกตุการณ์การเลือกตั้งจากประชาชน อำนวยความสะดวกและการจัดสรรงบประมาณให้องค์กรภาคประชาชนสังเกตุการณ์การเลือกตั้งและต้อนรับผู้สังเกตุการณ์จากสากล

           5.เมื่อนับคะแนนและรายงานผลคะแนนครบถ้วนเป็นทางการแล้วต้องรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายใน 3 วัน หลังการนับคะแนนสิ้นสุดเพื่อไม่ให้มีการขยายเวลาที่ยาวนานเกินไปจนทำให้เกิดการต่อรอง การวิ่งราวการจัดตั้งรัฐบาล หรือ การแทรกแซงจากอำนาจนอกระบบ

           6. หากมีการกระทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งให้ดำเนินคดีเป็นรายกรณีต่อผู้กระทำความผิดนั้นกกต.จะต้องไม่มีการยุบพรรคการเมืองในทุกกรณี เพราะพรรคการเมืองมีสมาชิกเป็นเจ้าของพรรคการเมือง  การยุบพรรคการเมืองเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตย

            การเลือกตั้งปี 2562 เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดและเกิดเป็นบาดแผลทางการเมือง ทำให้รัฐบาลขาดความชอบธรรม หากคณะกรรมการเลือกตั้งยังคงปฏิบัติซ้ำรอยเดิม จะยิ่งทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นและสูญเสียความเชื่อมั่นในการออกเสียงเลือกตั้งไป แต่ในทางตรงกันข้ามหากการเลือกตั้งในปี 2566 เป็นไปด้วยความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม ก็จะเรียกคือนความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการออกเสียงเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตยได้

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามข้อเรียกร้องดังกล่าวและแจ้งผลให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็นทางการด้วย

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง

นส.ธนพร วิจันทร์ กัลป์ยกร สุนทรพฤกษ์ นายรัฐภูมิ เลิศไพจิตร นายสมยศ พฤกษาเกษมสุข