บทความ

ประยุทธ์-แอสตร้าเซนิก้า-สยามไบโอไซเอนซ์ กับชะตากรรมคนไทย


ประยุทธ์-แอสตร้าเซนิก้า-สยามไบโอไซเอนซ์ กับชะตากรรมคนไทย

จำได้ว่าเมื่อ30ธค.63 ศ. นพ.ยง ภู่วรวรรณ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บอกว่า ทั่วโลกมีวัคซีนฉีด6ยี่ห้อด้วยกันให้ประชาชนกันหลายประเทศ ในอาเชี่ยนหลายประเทศก็นำเข้ามาฉีดกันแล้วในช่วงเวลานั้น ส่วนของไทยล่าช้ากว่าที่อื่น เพราะไปมุ่งที่วัคซีนตัวเดียวพร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดให้เอกชนนำเข้าวัคซีนต้านโควิดได้อย่างเสรี เพื่อให้ได้วัคซีนคุณภาพทันกับการป้องกันการแรพ่ระบาดของโควิด   แต่รัฐบาลประยุทธ์ มิได้สดับรับฟัง จนทำให้โควิดระบาดอย่างหนักในปี 2564 ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยพังพินาศ พร้อมกันนี้ปีที่แล้วกลับอนุมัติเงิน 600 ล้านบาท ให้บริษํทสยามไบโอไซเอนซ์เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีนจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 9 มิย.  “มาดามแป้ง” คุณนวลพรรณ ล่ำซำ อธิบายการส่งมอบที่ล่าช้าว่า  สยามไบโอไซเอนซ์เป็นบริษัท “รับจ้างผลิตวัคซีน” ให้กับ AstraZeneca (Thailand)ส่วนการสั่งซื้อและส่งมอบล้าช้าเป็นเรื่องระหว่างรัฐบาลกับ AstraZeneca ส่วนเรื่องเงิน 600 ล้านบาทที่นำมาลงทุนให้สยามไบโอไซเอนซ์จะคืนให้เป็นจำนวนวัคซีนที่ต้องส่งมอบให้รัฐบาล

เรื่องนี้จึงจำเป็นต้องเข้าไปตรวจสอบให้เกิดความโปร่งใส ตั้งแต่การใช้เงิน 600 ล้านบาท โดยรัฐไม่ได้อะไรเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตวัคซีน เพราะสยามไบโอไซเอนซ์เป็นเพียงผู้รับว่าจ้างการผลิต (เพิ่งสั่งซื้อเครื่องจักรเข้ามาในเดือนธค.63)  การใช้เงินล่วงหน้าแบบนี้จะไปเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายเดียวหรือไม่ ? ในขณะที่เกิดความเสียหายจากการส่งมอบวัคซีนล่าช้านี้ ไม่ได้มีการเปิดเผยสัญญาระหว่างรัฐกับ AstraZeneca  แต่ประการใด

ส่วนผลข้างเคียงการใช้วัคซีนจนผู้รับวัคซีนหลายรายป่วย พิการ กระทั่งเสียชีวิต ปรากฏเป็นข่าวรายวัน แต่ไม่รู้ว่าขณะนี้มีจำนวนเท่าไรแล้ว  ไม่มีการแถลงความรับผิดชอบใดๆจากรัฐบาล ไม่มีความชัดเจน จากแอสตร้าเซนิก้า ส่วนสยามไบโอไซเอนซ์แถลงแล้ว เขาเป็นเพียงผู้รับจ้างการผลิตไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

ได้แค่ตั้งสงสัยตามข่าวที่ปรากฎ มากไปกว่านี้ขอฝากให้ สส.ฝ่ายค้านหรือองค์กรตรวจสอบการทุจริต ไปทำหน้าที่ตรวจสอบให้กระจ่างชัดทั้งในเรื่องเงิน 600 ล้านบาท ประเทศไทยได้เรียนรู้เทคโนโลยีอะไรบ้างในการรับจ้างการผลิตวัคซีนให้ AstraZeneca  หรือว่า การให้เงิน 600 ล้านบาทจะไปเอื้อประโยชน์ให้เอกชนรายเดียวหรือไม่  แล้วยังมีความเสียหายไม่ได้รับวัคซีนตรงเวลาตามความต้องการอีกด้วย ทำสัญญาซื้อขายกันอย่างไร ใครได้ ใครเสีย ความเสียหายของการฉีดวัคซีนจนเสียชีวิตใครจะรับผิดชอบ ?

สมยศ พฤกษาเกษมสุข 13.6.64