ข่าว

ลูกจ้างหญิงผู้ผลิตชุดชั้นใน Victoria’s Secret ครวญถูกนายจ้างชักดาบเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย


ลูกจ้างหญิงผู้ผลิตชุดชั้นใน Victoria’s Secret ครวญถูกนายจ้างชักดาบเงินค่าชดเชยตามกฎหมาย

บริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด (Brilliant Alliance Thai Global Ltd.) ก่อตั้งเมื่อ20มิย.2562 ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางพลี จ.สมุทรปราการ มีนส.มันซีแองเจล่า เลา(Angie Lau)และนส.มัน ยิน เอมิลี่ เลา (Emily Lau)เป็นกรรมการผูัจัดการ และทั้งสองคนนี้ยังเป็นผู้บริหารของ Clover Group International Limited  อีกด้วย สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองฮ่องกง เป็น ผู้ผลิตชุดชั้นในยี่ห้อดังระดับโลกเช่น Victoria’s Secret  /Torrid/LBI ประกาศปิดโรงงาน ลอยแพพนักงาน1388 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายแรงงานและตามข้อตกลงสภาพการจ้างรวมเป็นจำนวนเงิน 320 ล้านบาท นายจ้างชาวฮ่องกงบินหนีออกจากประเทศไทย ในขณะที่กระทรวงแรงงานบกพร่องในการปล่อยให้นายจ้างเบี้ยวเงินค่าชดเชยลูกจ้าง ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายแรงงานในเรื่องการจ่ายเงินค่าชดเชย และไม่ได้ดำเนินคดีอาญาต่อนายจ้าง

Angie Lau : Chief Executive Officer of Clover Group International Limited  -HongKong

นางจิตณวัชรี พะนัด ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ฯกล่าวว่า บริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย ฯจดทะเบียนบริษัทเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ทำการเช่าเครื่องจักรและโรงงานจากบริษัทบอดี้แฟชั่น ทำการผลิต ในวันที่ 29 ตุลาคม 2562ได้มีการเลิกจ้างพนักงานไป 333 คน ไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย เรื่องนี้ยังค้างอยู่ในศาลแรงงาน หลังจากนี้บริษัทได้โยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปโรงงานที่เวียดนาม จนกระทั่งมาปิดกิจการเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เลิกจ้างคนงาน 1388 คน คาดว่า ไม่เหลือทรัพย์สินในการจ่ายเงินค่าชดเชยให้กับลูกจ้าง

จิตรณวัชรี พะนัด : ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนล

เมื่อวันที่ 28 เม.ย.2564 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง แก่ลูกจ้าง เป็นจำนวนเงิน 21,465,350 บาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ลูกจ้าง จำนวน 1,161 คน เนื่องจากถูกเลิกจ้างและยังไม่ได้รับค่าชดเชยจากนายจ้าง คิดเป็นเพียง 5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น โดยที่นายเซีย จำปาทอง ตัวแทนสหพันธ์แรงงานสิ่งทอ กล่าวว่าเมื่อกระทรวงแรงงาน ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายแรงงานในเรื่องค่าชดเชยได้ จึงเป็นความรับผิดชอบที่รัฐบาลจะต้องนำเงินสงเคราะห์มาจ่ายค่าชดเชยจำนวนนี้ไปก่อนให้เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์  แล้วรัฐจึงไปดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาต่อนายจ้าง ลูกจ้างก็จะได้รับเงินค่าชดเชยไปดำรงชีวิตตามสิทธิของกฎหมายแรงงานต่อไป   แต่ทว่าขณะนี้เวลาล่วงเลยมากว่า 4 เดือนแล้ว ที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนายสุชาติ ชมกลิ่น ยังไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายแรงงานต่อนายจ้าง บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอลในกรณีไม่จ่ายเงินค่าชดเชย และยังไม่สามารถปกป้องสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างตามกฎหมายแรงงานได้

นางสาวเตือนใจ แวงคำ เลขาธิการสหภาพแรงงานไทรอัมพ์ ให้สัมภาษณ์พร้อมน้ำตา กล่าวว่า ลูกจ้างส่วนใหญ่มีอายุเกิน 40ปีแล้ว ไปสมัครงานที่ไหนไม่ได้อีกทั้งช่วงการระบาดโควิด ไม่สามารถประกอบอาชีพอะไรได้เลย เงินที่ได้จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเพียงน้อยนิดก็หมดแล้ว  ขณะนี้ลูกจ้างไม่มีเงินค่าเล่าเรียนให้ลูกและไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องพัก ทำให้เดือดร้อนเป็นอย่างมาก โดยทางสหภาพแรงงานจะเดินทางไปร้องเรียนต่อรัฐบาลและหน่วยงานทุกที่ต่อไปเพื่อให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน และ ให้รัฐบาลได้บังคับใช้กฎหมายแรงงานให้เป็นจริง

Company Profile

1.บริษัท บริลเลียนท์ อัลไลแอนซ์ ไทย โกลบอล จำกัด Brilliant Alliance Thai Global Ltd.

2.ที่ตั้ง   393 หมู่ 17 ซอยนิคมอุตสาหกรรมบางพลี 7 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-1821500 / 081-64694621

3.สำนักงานใหญ่ Clover Group International Ltd.
   Address : Block A-H, 11/F. Ka Ming Court 690 Castle Peak Road Hong Kong
Tel : 2746 5793Fax :2786 2123
Email       : webmaster@clover.com.hk
   Web Site : http://www.clover.com.hk

4.ผลิต ชุดชั้นในสตรี ยี่ห้อ Victoria’s Secret  /Torrid/LBI ส่งออกเอเชีย ยุโรป อเมริกา

3.จำนวนพนักงาน ถูกเลิกจ้าง 1388 คน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564
5. จิตรณวัชรี พะนัด ประธานสหภาพแรงงานไทรอัมพ์อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งประเทศไทย  โทร.062-7782565
สังกัด Industrial All : IndustriALL Global Union Email: info@industriall-union.org/ press@industriall-union.org