ข่าว

ครย.นัดราษฎรชุมนุมหน้าสถานทูตอเมริกา 10 พค.นี้ 13.00 น.


ครย.นัดราษฎรชุมนุมหน้าสถานทูตอมเริกา 10 พค.นี้ 13.00 น.

ในโอกาสที่ประธานาธิบดีโจ ไบเดนแห่งสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดประเทศอาเซียนที่กรุงวอชิงตันในวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2565นี้ มีเป้าหมายที่สหรัฐต้องการเป็น “หุ้นส่วนที่แข็งแกร่งและไว้วางใจได้ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

แต่เป็นที่น่าเสียใจและน่าละอายใจอย่างยิ่งสำหรับสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนที่จะต้องหารือกับประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีมาจากการรัฐประหารที่ทำลายประชาธิปไตยละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงทั้งการอุ้มหายผู้ลี้ภัยการเมือง การใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม และคุมขังนักโทษการเมืองจำนวน 11 คนในขณะนี้

ขอเชิญราษฎรทั้งหลายรวมตัวกันหน้าสถานทูตอเมริกา ถนนวิทยุในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เพื่อส่งสารถึงประธานาธิบดีโจ ไบเดน และ ผู้นำอาเซียน ให้คำนึงถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เป็นวาระสำคัญการหารือ เพื่อให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวนักโทษการเมือง 11 คน และ แก้ไขกฎหมายอาญายกเลิกมาตรา 112 เพื่อเป็นหลักประกันในสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยของคนไทย และประชาคมอาเซียน

คณะราษฎรยกเลิก 112 (ครย.112)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.