กระบวนการยุติธรรม

เดิมพันด้วยชีวิต 2 สาวผู้ท้าทายอยุติธรรม


เดิมพันกันด้วยชีวิต 2 สาวผู้ท้าทายอยุติธรรม

อรวรรณ ภู่พงศ์ หรือแบม และตะวัน ตัวตุลานนท์ ในวัยเพียง 20 ปี สองคนมาเจอกันบนท้องถนนของการต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพ ในการเข้าร่วมการต่อสู้อย่างแข็งขันเพื่อปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ระหว่างปี 2563-2565 จนทั้งสองคนถูกยัดเยียดข้อกล่าวหาตามมาตรา 112 โดยได้รับการประกันตัวหรือการปล่อยตัวชั่วคราวแบบมีเงื่อนไข คือ ห้ามเข้าร่วมการชุมนุมที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวาย ห้ามวิจารณ์กษัตริย์ และห้ามออกนอกประเทศ ด้วยการติดกำไล EM ส่วนตะวันมีเงื่อนไขคือการห้ามออกจากบ้าน 24 ชั่วโมงซึ่งก็คือการถูกคุมขังอยู่ที่บ้าน หากจะออกไปไหนก็ต้องขออนุญาตต่อศาล ซึ่งทั้งสองคนเห็นว่า การได้รับการประกันตัวแบบมีเงื่อนไขเช่นนี้ ไม่ใช่อิสรภาพอย่างแท้จริง เป็นการทำลายสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการละเมิดเสรีภาพการชุมนุมและการแสดงออกทางการเมือง

ดังนั้นทั้งสองคนยังคงเข้าร่วมการชุมนุม จนเป็นเหตุให้ศาลอาญา ไต่สวนขอถอนประกันตะวัน ตัวตุลานนท์ ในวันที่ 1 มีนาคม 2566ทั้งสองคนเห็นว่า ในคดีการเมืองที่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุม ศาลอาญาไม่ได้ทำหน้าที่ปกป้องเสรีภาพของประชาชน แต่กลับกลายเป็นเครื่องมืออำนาจรัฐในการคุกคามเสรีภาพ ดังนั้นทั้งสองคนจึงปฏิเสธ การได้รับการประกันตัว แบบมีเงื่อนไข โดยยอมถอนการประกันตัวในเวลา 13.00น.ของวันที่ 16 มค.66 เพื่อเรียกร้องให้ศาลยุติการดำเนินคดีทางการเมืองต่อราษฎร ปล่อยนักโทษการเมืองทุกคนและปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม อันเป็นผลมาจากการที่รัฐบาลใช้มาตรา112และ116 ทำการปราบปรามประชาชนตลอดช่วง 8 ปีของรัฐบาลประยุทธ์ จันทร์โอชา

การยอมสูญเสียอิสรภาพของทั้งสองคนจึงเป็นความกล้าหาญเด็ดเดี่ยว ที่เป็นข้อเรียกร้องต่อกระบวนการยุติรรมและพรรคการเมืองให้เห็นคุณค่าแห่งสิทธิเสรีภาพของประชาชน

การยอมรับความทุกข์ทรมานจากการถูกคุมขัง กระทั่งอาจนำไปสู่การต่อสู้ที่เรียกว่าการพลีชีพหรือการยอมตายขึ้นมาได้

เป็นการต่อสู้ที่กล้าหาญ เสียสละ ท้าทาย ในสภาวะที่ขบวนการต่อสู้ขบวนการประชาชน กำลังให้ความสนใจต่อการเลือกตั้ง

ขอสดุดีวีรกรรมการต่อสู้และการเสียสละของอรวรรณ ภู่พงศ์ หรือแบม และตะวัน ตัวตุลานนท์

เครดิตภาพ : ไข่แมวชีส